ولایت فقیه از نگاه فقیهان عصر آغاز اجتهاد
56 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) پاییز و زمستان 1381 شماره 33و34 »66 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی