زمان و مکان و دگرگونى موضوعات
50 بازدید
محل نشر: گنكره نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد، ج4 مجموعه آثار كنگره
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی