تأثیر فرهنگ عاشورا بر هنرهاى نمایشى ایران
59 بازدید
محل نشر: كنگره بين المللي امام خميني(ره) و فرهنگ عاشورا 11و12 خرداد74
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی